HABERLER
Türkiye’deki Jo-In Projesi Hakkında Kısa ve Güncel Bilgiler
İki Ayda Bir Yayınlanır


 

Jo-In Yeni Proje Müdürü Arıyor
Proje, liderliği İstanbul’ a taşıyarak   ilerliyor

Jo-In’in Uluslararası Proje Müdürü Sebastian Van der Vegt’in  projeden ayrılması üzerine Jo-In Yönetim Kurulu, onun yerine geçecek adaylarla görüşmelerini yakında başlatıyor. 

Bu arada, proje, Proje Sözcüsü Vic Thorpe ve Türkiye Proje Koordinatörü Ayşe Özver’in rehberliğinde ilerliyor.  Ayşe Özver yakında İstanbul’da, bu yaz açılacak yeni ofimizde  çalışmaya başlayacak. Yönetimle ilgili daha fazla güncelleme için bu sütunları izleyin.
 

Yeni Jo-In Web Sitesine Bakın!
Yeni, kolay kullanımlı ve iki dildeki Jo-In web sitesi’nin İngilizcesi açıldı.  Türkçesi ise önümüzdeki günlerde hizmetinize sunulacak. Web sitesi periyodik olarak güncelleneceği için, lütfen siteyi düzenli olarak kontrol edin. 
www.jo-in.org


 
 

Not: Katılımcı her fabrika, yerel ve uluslararası paydaşlardan  sağlanan verilerin de gözönünde bulundurulduğu bir  seçim sürecinden sonra Jo-In’e katılmaya karar vermişlerdir.   Her birinin bir ya da birden fazlasına üretim yaptığı katılımcı markalar ise şu şekildedir,

 • adidas (FLA)
 • Gap (ETI, SAI)
 • Hess Natur (FWF)
 • M&S (ETI)
 • Nike (FLA)
 • Patagonia (FLA)
 • Puma (FLA)
 
 
Jo-In Denemeleri Başlamaya Hazır
Proje ekibi, ilk önce fabrika yönetimiyle görüşecek

Değerlendirme ekipleri seçildi ve eğitildi.  Fabrika değerlendirmesi ve işçilerle    görüşme yönteminin taslakları hazırlandı, metinlere yapılan geribildirimler değerlendirilerek nihai biçim verildi.  Projenin temel çalışmaları gerçekleştirildi.  Yani, Jo-In fabrika denemelerinin ilk adımı (katılımcı fabrikalarda örgütlenme özgürlüğünün, çalışma saatlerinin ve ücretlerin değerlendirilmesi) başlayabilir.  Geçmişteki denetim verilerinin gözden geçirilmesi ve yerel uzmanlara danışmalar dahil arka plan araştırması, 2006 Temmuz’da başlayacak. 

Fakat bu süreci başlatmadan önce, proje personeli, yanıtlanmamış olabilecek soruları gözden geçirmek için katılımcı altı fabrikadaki yönetimlerle takip toplantıları düzenleyecek.  Türkiye Proje Koordinatörü Ayşe Özver, bu toplantıları Temmuz  ayı’nın ilk haftalarında düzenleyecek.  Fabrika dışı işçi görüşmelerine de Temmuz ayı’nda başlanacak olup fabrika ziyaretlerinin Ağustos ayı’nda yapılması planlanmaktadır. 

            Değerlendirmelere paralel olarak, Türkiye’de ev eksenli çalışmaya ve fason tedarikçiliğine ilişkin bir araştırmanın zemin çalışması da bu yaz gerçekleştirilecek.  Beklenen proje gelişimine ilişkin daha fazla bilgi için ekteki çizelgeye  bakın.            
Jo-In Eğitim Seminerinin Tanıtılması
Yerel paydaşları “altı örgüte ” erişebilmeleri için bilgilendirmek


Türkiye’deki  sendikalar, STK’lar, işveren örgütleri, ilgili devlet kurumları, fabrika yönetimleri ve marka temsilcileri Jo-In'deki altı örgütün yapısına ve çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir bakış sunan, katılımcıların beklentilerine göre bir ve  iki gün  sürecek olan Türkçe olarak gerçekleşecek iki ayrı eğitim seminerine katılmaya davet edilecek.  Türk paydaşlar arasında yürütülen ihtiyaç değerlendirmelerinden elde edilen bulgular temelinde, fabrika, marka ve Çok paydaşlı Girişimler(MSI) düzeyinde şikayet mekanizmalarına özel önem verilecek.  18,19 ve 20 Temmuz’da iki ayrı seminer olarak düzenlenecek olan bu toplantıların   davetiyeleri yerel paydaşlara gönderilmiş olup, teyitler alınmaya başlanmıştır.


Paydaşların Toplanması ~ Gelecekteki  Etkinlikler

> Temmuz 2006           :

Uluslararası Danışma Paneli (UDP) temsilcileri belirlenecek ve fiilen toplanacak. Yerel paydaşlar’ın  katılacağı  Jo-In Eğitim Semineri İstanbul’da düzenlenecek.                     

> Eylül 2006 :

Jo-In Yerel Çalışma Grubu (YÇG), iyileştirme stratejilerini tartışmak üzere, İstanbul’da  toplanacak.

> Ekim 2006     :

Jo-In Yönetim Kurulu, YÇG ve UDP, İstanbul’da toplanarak Türkiye’de yaşamücreti  sorusuna ve diğer kilit iyileştirme stratejilerine odaklanacak. 

 

JO-IN HAKKINDA SORULARINIZ VEYA YORUMLARINIZ MI VAR?Jo-In’i oluşturan altı örgütten birinin üyeysiyseniz, lütfen proje Yönetim Kurulu konusunda kendi temsilcinizle temasa geçin.Veya info@jo-in.org adresine e-posta gönderin.

 

Ek1  : Geçici Proje Çizelgesi

Ay

Faaliyetler

Haziran 2006

 

 • Çok paydaşlı girişimlerin (MSI) deneyimleri üzerinden Çalışma Saatleri, Örgütlenme Özgürlüğü ve Ücretlerle ilgili bazı ‘iyi uygulama’ iyileştirme stratejilerinin Yönetim Kurulu tarafından özetlenmesi.

Temmuz 2006

 • Proje politikalarıını gözden geçirmek için fabrika yönetimiyle son toplantılar ve katılımın yeniden teyidi.
 • Değerlendirme ekibiyle nihai toplantı ve eğitim.
 • Değerlendirme ekipleri fabrikalar hakkında arka plan araştırmalarına başlarlar (geçmiş dönem denetim raporlarının ve yerel paydaş görüşmelerinin gözden geçirilmesi dahil).
 • Fabrika dışı işçi görüşmelerinin ilk değerlendirmeler için başlaması.
 • Jo-In’e katılan 6 çok paydaşlı girişime ve şikayet mekanizmalarının etkin kullanımına odaklanan 3 günlük yerel paydaşlar için hazırlanan eğitim çalışması.
 • Uluslararası Danışma Paneli ( sendikalardan, markalardan ve STK’lardan 2’şer temsilciden oluşur )’nin  anahtar iyileştirme stratejilerini ve sonraki adımları tartışmak üzere telefon görüşmesi.

Ağustos-Kasım 2006

 • Değerlendirmelerin, arkaplan araştırmasıyla başlayarak, fabrika dışı işçi görüşmeleri ve fabrika ziyaretleri üzerine çalışma ve değerlendirme bulgularının raporlanarak sonlandırılması şeklinde birbirini takip ederek devam etmesi.

Ağustos 2006

 • Yerel Çalışma Grubu’nun, iyileştirme stratejilerini genel anlamda tartışmak üzere, Eylül ayı’nda yapılacak toplantıya davet edilmesi.
 • Jo-In’in Türkiye’de kayıt dışı sektör ve fason tedarikçiliği hakkındaki temel çalışmasının başlaması (ilerleyen aylarda devam etmek üzere).
 • Ekim toplantılarının taslak gündeminin dağıtılması.

Eylül 2006

 • Yerel Çalışma Grubu’nun İstanbul’da toplanarak iyileştirme stratejilerini genel anlamda tartışması.
 • Proje personelinin, Ekim ayındaki yaşam ücreti tartışmalarında kullanmak üzere, Türkiye’nin hazır giyim sektöründeki ekonomik koşullar hakkında veriler toplaması.
 • İlk değerlendirme çıktılarının derlemesi dahil edilerek Ekim toplantıları için hazırlıkların yapılması.

Ekim 2006

 • Türkiye’de, uluslararası ve yerel paydaşların katıldığı toplantıların gerçekleşmesi.
  • Türkiye hazır giyim sektöründe yaşam ücreti uygulamasına dair 1 günlük toplantı.
  • İlk değerlendirme bulgularının ışığında iyileştirme stratejileri üzerine 1günlük toplantı.
  • 1 günlük Yönetim Kurulu toplantısı.

Kasım 2006

 • Ekim toplantılarının ve devam eden faaliyetlerin raporlanması.
 • İyileştirme planları üzerinde sağlanan fikirbirliği sürecinin başlangıcı ve bu planların uygulanması.

Aralık 2006 – Haziran 2007

 • İyileştirme faaliyetlerine girişilmesi ve faaliyetlerin gözlemlenmesi.
 • 2007 baharında Türkiye’de gerçekleştirilecek ikinci paydaş toplantısının programa alınması, bir araya gelen paydaşlarla projeden çıkarılan dersler üzerinde tartışılması.

Temmuz – Aralık 2007

 • Değerlendirmecilerin süreci ve iyileştirme çabalarının çıktılarını gözlemlemek için fabrikalara takip ziyaretlerini yürütmesi.
 • Paydaşlarla projeden çıkan derslere ve gelecek adımlara dair son danışmaların yapılması ve raporlanması.
 
 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved