HABERLER
Türkiye’deki Jo-In Projesi Hakkında Kısa ve Güncel Bilgiler
İki Ayda Bir Yayınlanır


 

Yeni Proje Müdürü Kasım’dan itibaren İstanbul’da görevine başlamaktadır

13 Eylül 2006 – Jo-In Yönetim Kurulu,  Mike Murphy’yi Türkiye pilot projesine Uluslararası Proje Müdürü olarak oybirliğiyle tayin etmiştir.  Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında uzun yıllara dayanan uluslararası alandaki  deneyimlerini  yeni görevine taşıyacak olan  Mike projeye,  Güney Afrika şirketleri arasında GRI sürdürülebilirlik raporlaması kolaylaştırıcılığı, hastanelerde yönetim yöntemlerinin değişimi ve yeni gelişen endüstrilerde yatırım modelleri üzerine bir çok ülkede yürütülen akademik çalışmalar gibi çeşitli  çok paydaşlı projelerde 7 yıl boyunca çalıştığı  Güney Afrika’dan gelmektedir.  Geçmiş yıllardaki çeşitli görevlerinin arasında Brüksel merkezli uluslararası iletişim ağı içinde 6 yıl çalışmak, Afrika, Doğu Avrupa ve Asya’da enerji ve maden sektörlerindeki endüstriyel ilişki kapasitesini genişletmek görevleri yer almaktadır.

Mike Kasım 2006 başından itibaren Istanbul’a yerleşecektir.  Ekim ayının ilk iki haftasını Istanbul’da geçiren  Mike bir çok proje paydaşıyla  görüşmelerde bulunmuştur. Jo-In   Mike Murphy’yi projede görmekten ve Türkiye’de kendisiyle işbirliği içinde çalışacak olmaktan  mutluluk duymaktadır.         

 

 
Yeni Jo-In Web Sitesine Bakın!
Yeni, kolay kullanımlı ve iki dildeki Jo-In web sitesi’nin İngilizcesi açıldı.  Türkçesi ise önümüzdeki günlerde hizmetinize sunulacak. Web sitesi periyodik olarak güncelleneceği için, lütfen siteyi düzenli olarak kontrol edin. 
www.jo-in.org

 


   

JO-IN’in paydaş temsiliyeti yapısında markalar nerede temsil edilmelidir?

Markalar  Yerel mi, Ululararası mı yoksa ikiside  midir? Peki,  ya dışarıya da üretim yapan Türk tedarikçileri?

(1. Jo-In YÇG toplantısından ortaya çıkan önemli sorulardan bazıları.)

 

Jo-In, Çok Paydaşlı Girişimlerin  “araçları”nı kullanmak için daha etkili bir model öneren İlk Eğitim Semineri’ne ev sahipliği Yaptı

18-20 Temmuz 2006 – Türkiye’deki sendikalar, STK’lar, işveren örgütleri, şirket yöneticileri ve marka temsilcileri Jo-In eğitim seminerine katılmak için biraraya geldiler. İşveren ve işveren örgütleri için bir gün, sendika, STK ve devlet temsilcileri için iki gün olarak sunulan eğitim semineri altı örgüt arasındaki benzerlikler ve farklılıklara açıklık getirdi ve çalışma koşullarını iyileştirmek için çaba harcayan yerel paydaşlar tarafından kullanılabilecek şikayet mekanizmaları gibi çeşitli araçları gözden geçirdi.

Eğitimi geliştirmek adına  Jo-In içindeki altı örgüt, birçoğunun ya da hepsinin çalışma yaptıkları ülkelerdeki  paydaşları  için altı ayrı eğitim çalışması yapmayı gerçekleştirmek üzere daha açık ve etkin bir alternatif aramaktadır.  Jo-In Eğitim materyalleri yerel paydaş eğitimi için tüm dünyada kullanılabilir ve Jo-In web sitesinden temin edilebilir.  

           
Jo-In Türkiye’de Kökleniyor
Yerel Çalışma Grubu Kendi Yaklaşımını Oluşturuyor


25 Eylül 2006 – Türkiye’deki yerel paydaşlar JOIN Projesinin uygulanmasında yerel paydaş katılımının tamamıyla sağlanması amacıyla Jo-In Yerel Çalışma Grubu’nu oluşturmak için ilk defa biraraya geldiler. Toplantıda yerel paydaşlar – katılımcı tedarikçi şirketler, STK’lar, sendikalar ve katılımcı markaların yerel temsilcileri – Yerel Çalışma Grubu’nun prosedür ve çalışma planını tartıştılar.  Tartışmalar ayrıca katılımcıların aydınlatılmasına ihtiyaç duyduğu anahtar sorular ile Kasım’da başlanacak olan Jo-In fabrika değerlendirmeleri üzerine yoğunlaştı.
JO-IN Uluslararası Danışma Paneli (UDP)


16 Ekim 2006 UDP içine uluslararası yapıların temsilcilerinin davet edilme süreci devam ediyor.  Hedeflenen davetlilerinin yoğun iş takvimlerinden dolayı gecikmeler meydana geldi ama bunun üzerine çüzümler arandı.  UDP, ilk toplantısında  Jo-In Türkiye Pilot Projesi’nden ortaya çıkan derslerin   uluslararası uygulaması üzerine odaklanacak.  UDP’nin taslak iş tanımına Jo-In websitesinden ulaşılabilir.
 
UDP’nin nasıl işlemesi gerektiği konusunda  proje paydaşları tarafından 25 Eylül’deki ilk  YÇG toplantısında dile getirilmiş değerli öneriler Kasım başında Jo-In Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınacaktır.Proje değerlendirme sürecinin  ilk adımı olarak Jo-In değerlendirmecileri biraraya geldi

18 Ağustos 2006 Değerlendirmeciler daha önce gerçekleştirilmiş eğitimlerin üzerine inşa edilmiş “ kalibrasyon toplantısı” için biraraya geldiler.  Jo-In katılımcısı olan dört marka temsilcisi iş alanlarında karşılaştıkları uyumsuzlularla  ilgili ortak zorlukları altı değerlendirmeci ile tartışmak üzere atölye çalışmasının bir bölümüne katıldılar.
Kalibrasyon toplantısı ayrıca değerlendirme ekibine değerlendirme yaklaşımları ve zamanlama konularında çizelge çıkarma fırsatını sundu.  Değerlendirme ekibi  bundan sonra  katılımcı tedarikçi firmaların iş yerlerindeki geçmiş denetim sonuçları hakkında bilgi toplama ve tarama çalışmalarına  başlayacak.

Jo-In değerlendirme protokolünün tam bir özeti Jo-In websitesinden bulunabilir.

Jo-In Projesi  ‘Değerlendirme’ ve ‘İyileştirme’ safhaları için Jo-In ve uzman desteği ile yürütülen diğer arkaplan hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Türkiye’de genel olarak hazır giyim üretimi yapan fabrikaların ve çalışma koşullarının daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasının sağlanması  amacı ile Jo-In tarafından yürütülen araştırmanın temelini oluşturan ilk kısmı tamamlanmıştır

 


 


JO-IN HAKKINDA SORULARINIZ VEYA YORUMLARINIZ MI VAR?
Jo-In’i oluşturan altı örgütten birinin üyeysiyseniz, lütfen proje Yönetim Kurulu konusunda kendi temsilcinizle temasa geçin.Veya info@jo-in.org adresine e-posta gönderin.


 
 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved