'HALELER

 

 

 
'hale 'a'r's'

 
'hale, a'a''da 'zellikleri belirtilen ki'ilere a''kt'r.

 

 

Aranan 'zellikler

Profesyonel d'zeyde 'ngilizce-T'rk'e, T'rk'e-'ngilizce sim'ltane 'eviri yapmak

 

Tarih

 

07.02.2007

 

Etkinlik

JO-IN Y'netim Kurulu ve JO-IN Yerel 'al''ma Grubu ortak toplant's'

 

Not: Profesyonel ekipman temin edilecektir.

 

 

Ba'vurulacak adres

Tekliflerin info@jo-in.org adresine ya da

 0212 245 02 24 faks numaras'na g'nderilmesi

 rica olunur.

 

 

Son Tarih

 

25.01.2007

 

'hale 'a'r's'

 
'hale, a'a''da 'zellikleri belirtilen teknik ekipman i'in hizmet veren kurumlara a''kt'r.                                                                      

 

 

Aranan 'zellikler

Sim'ltane Sistemi ( Ing-Tr, Tr-Ing ), Kulakl'klar, Ses Sistemi, Kablosuz Mikrofonlar, Masa Mikrofonlar', 'evirmen Kul'besi ve 2 Teknisyen

 

Tarih

 

07.02.2007

 

Etkinlik

JO-IN Y'netim Kurulu ve JO-IN Yerel 'al''ma Grubu ortak toplant's'

 

Not: Toplant'da 2 sim'ltane 'evirmen bulunacakt'r.

 

 

Ba'vurulacak adres

Tekliflerin info@jo-in.org adresine ya da

 0212 245 02 24 faks numaras'na g'nderilmesi

 rica olunur.

 

 

Son Tarih

 

25.01.2007

 

'hale 'a'r's'

 

'hale, a'a''da 'zellikleri belirtilen ki'ilere a''kt'r.

 

 

Aranan 'zellikler

Profesyonel d'zeyde 'ngilizce-T'rk'e, T'rk'e-'ngilizce sim'ltane 'eviri yapmak

 

Tarih

 

15.05.2007

 

Etkinlik

 

JO-IN Uluslararas' Dan''ma Toplant's'

 

Not: Profesyonel ekipman temin edilecektir.

 

 

Ba'vurulacak adres

Tekliflerin info@jo-in.org adresine ya da

 0212 245 02 24 faks numaras'na g'nderilmesi

 rica olunur.

 

 

Son Tarih

 

01.05.2007

 

'hale 'a'r's'

 

'hale, a'a''da 'zellikleri belirtilen teknik ekipman i'in hizmet veren kurumlara a''kt'r.                                                                      

 

 

Aranan 'zellikler

Sim'ltane Sistemi ( Ing-Tr, Tr-Ing ), Kulakl'klar, Ses Sistemi, Kablosuz Mikrofonlar, Masa Mikrofonlar', 'evirmen Kul'besi ve 2 Teknisyen

 

Tarih

 

15.05.2007

 

Etkinlik

 

JO-IN Uluslararas' Dan''ma Toplant's'

 

Not: Toplant'da 2 sim'ltane 'evirmen bulunacakt'r.

 

 

Ba'vurulacak adres

Tekliflerin info@jo-in.org adresine ya da

 0212 245 02 24 faks numaras'na g'nderilmesi

 rica olunur.

 

 

Son Tarih

 

01.05.2007

 

 

 
 

© 2003-06 Joint Initiative on Corporate Accountability & Workers' Rights
All Rights of Copyright and Trademark holders Reserved